Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ELIT 101 - İngiliz Edebiyat Tarihi I
İlk Çağlar, Ortaçağ, 16. Yüzyıl, Sone Geleneği, 17. Yüzyıl, John Milton.

ELIT 102 - İngiliz Edebiyat Tarihi II
Ders dört ana edebiyat dönemini kapsamaktadır: Restorasyon, Romantik, Viktorya ve 20. Yüzyıl

ELIT 103 - Edebiyat Terimleri ve Akımları
Çeşitli edebi türlerin tanımları, örnekleri, analizleri ve edebiyat akımlarına genel bir bakış

ELIT 104 - Mitoloji ve Destan Geleneği
Yaratılış miti (Hesiod: Theogony), Titanlar ve Olimpiya'lı Tanrılar, İnsanın yaratılış miti, aşk ve serüven mitleri (Ovid: Metamorphoses: Cupid ve Psyche, Pyramus ve Thisbe, Orpheus ve Eurydice, Ceyx ve Alcyone, Pygmalion ve Galatea, Apollo ve Daphne), çiçek mitleri (Ovid: Metamorphoses, Aphrodite ve Adonis, Narcissus, Hyacinth), Kahramanlar (Hercules, Theseus, Perseus), Altın Post Arayışı, Tebai ailesi, Daedalus, Atreus Ailesi, Homer- Ilyada, Homer- Odyssey

ELIT 105 - Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım
Paragraf türleri, Makale türleri, MLA yazım metodu, Araştırma Teknikleri

ELIT 106 - İngiltere'nin Kültürel Tarihi
İngiltere'de Politika, Yönetim, Uluslararası ilişkiler, Eğitim, Ekonomi, Toplum, Din, Medya

ELIT 107 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I
Zaman Kipleri, Dilek Kipleri, Edilgen Yapı, Sayılabilir ve Sayılamaz İsimler,Belirteçler/ Paragraf ve Makale yazımı

ELIT 108 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II
Cümle Yapısı, Zarf Cümlecikleri, İsim Cümlecikleri, Sıfat Cümlecikleri, Cümle Çeşitleri, Cümleleri ögelerine ayırma / Makale Türleri

ELIT 110 - İngilizce Konuşma ve Sunum
Sahne korkusunu yenmek, Doğaçlama, Konu Seçme, Organizasyon, Bilgilendirici, Tartışmacı ve İkna Edici sunum türleri

ELIT 203 - Tiyatro Yazınına Giriş
Tiyatronun dramatik gelişiminin tarihsel incelemesi, dramatik metin incelemesi

ELIT 204 - Shakespeare I
Shakespeare'in komedilerinin ve romans oyunlarının dramatik, tarihsel, kültürel ve politik bağlamlarda incelenmesi.

ELIT 205 - Çeviri I
Temel çeviri yöntemleri, sözlük kullanımı, dilbilgisi, karmaşık cümle yapılarının ve metinlerin İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi.

ELIT 206 - Çeviri II
Temel çeviri yöntemleri, sözlük kullanımı, dilbilgisi, karmaşık cümle yapılarının ve metinlerin Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi.

ELIT 207 - Orta Çağ İngiliz Edebiyatı
Anglo-Saxon dönemi eserleri- Destan türü, Anglo-Norman dönemi eserleri- Romans türü, Geç Orta Çağ dönemi- Rüya şiirleri, fabliyo, hagiografi

ELIT 208 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
17. yy İngiltere'si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar

ELIT 209 - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı
Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeareve Spenser’ın yapıtları

ELIT 210 - Neoklasik Edebiyat
Restorasyon ve Aydınlanma çağı yazar ve şairlerinin eserleri

ELIT 301 - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
18. yüzyıl İngiliz Roman türü ve gelişimi,18.yy İngiliz roman örnekleri

ELIT 302 - On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı
Tarihsel, Kültürel ve edebi bağlam. Bronte kardeşler, Charles Dickens, George Eliot ve Thomas Hardy gibi önemli on dokuzuncu yüzyıl İngiliz roman yazarlarının okunması ve incelenmesi

ELIT 303 - Çağdaş Tiyatro Yazını
Genel eğilimler; çağdaş drama öncesi ve çağdaş tiyatro oyunlarının incelenmesi

ELIT 304 - Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri
Romantik Akım ve Romantik Şiir, Viktorya Dönemi Şiiri

ELIT 305 - Shakespeare II
Shakespeare'in tragedya ve tarih oyunlarının dramatik, tarihsel, kültürel ve politik bağlamlarda incelenmesi.

ELIT 401 - Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri
20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam. Modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT 402 - Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş roman
Modernist ve postmodernist roman.

ELIT 403 - Edebi Teoriye Giriş
Antik Çağ'dan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori

ELIT 404 - Modern Edebi Teori ve Eleştiri
Bu ders 20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitlerini, kazanımlarını ve gelişimini kronolojik sırasıyla birlikte kapsar.

ELIT 405 - Seminer
Araştırma teknikleri ve akademik bildiri yazma kuralları.

ELIT 406 - Mezuniyet Projesi
ELIT 405 Seminer dersinde öğrenilen yeteneklerin, araştırma ve akademik yazım kuralları dahilinde kullanılarak basım ve/veya sunum için akademik bir araştırmanın yapılması.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçmeli Dersler

ELIT 202 - 17.-18. yy.İngiliz Edebiyatı'ndan Seçmeler
17-18. yy’lar İngiltere’si hakkında temel bilgiler: sosyal, tarihi, kültürel oluşumlar. Donne, Jonson, Bacon, Hobbes, Locke, Dryden, Bunyan, Swift, Johnson gibi dönemin önde gelen yazarlarına ait metinler

ELIT 211 - Bilim Kurgu ve Fantazi
Bilim kurgu ve Fantazi türlerinin tarihsel gelişimi, farklı metinlerin incelenmesi

ELIT 212 - Öykü
Öykünün ögeleri, öykü tanımı, çeşitli eserlerin incelenmesi

ELIT 314 - Seyahat Edebiyatı
Giriş, İngiliz Seyahat edebiyatı genel tanıtımı, gerçek dünyaya yolculuk, bireyin özüne yolculuk, 19. Yy İngiliz Seyahat edebiyatı, Kadın Seyahat yazını, 20. Yy İngiliz Seyahat edebiyatı, Sömürge sonrası Seyahat edebiyatı

ELIT 318 - Gotik Geleneği
Gotik edebiyat geleneği, Horace Walpole, Samuel Taylor Coleridge, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Daphne Du Maurier

ELIT 322 - Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık
Seçilen Romanlarda Gerçekçilik ve Doğalcılık Akımı

ELIT 323 - Şiirde Belli Başlı Temalar
Şiirde ölüm, Carpe Diem, ölümsüzlük, aşk, masumiyet ve deneyim, zaman ve değişim, evlilik, vatanseverlik, doğa ve kır yaşamı, endüstrileşme ve şehir, savaş konuları

ELIT 324 - Major Topics in Literature: Rewriting

ELIT 331 - Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması
Bu dersin içeriği şiddet temasını öykü, film, tiyatro gibi farklı edebi türlerde işleyen eserleri kapsamaktadır.

ELIT 333 - Amerikan Tiyatro Yazını
Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi

ELIT 334 - Amerikan Edebiyatı
Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Emily Dickinson, Robert Frost, Wallace Stevens, William Carlos Williams, Ezra Pound, e. e. cummings, Sylvia Plath

ELIT 336 - Drama ve Performans
Tiyatronun bir performans sanatı olarak incelenmesi.

ELIT 339 - 17.yy İngiliz Şiiri
Döneme ait genel bilgi: B. Jonson, T. Carew, J. Suckling, R. Herrick, R. Lovelace, J. Donne, G. Herbert, H. Vaughan, A. Marvell gibi dönem şairlerinin eserlerinden oluşan seçkinin incelenmesi

ELIT 341 - Edebiyat ve Film
Önemli edebi eserler ve onların sinema uyarlaması

ELIT 412 - Sömürge sonrası Edebiyatı
Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metin incelemeleri

ELIT 415 - Kadın Yazarlar
İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim sürecini kapsar.

ELIT 417 - Postmodernism in Literature
This course will explore ways in which writers of twentieth-century British and Irish fiction have sought to “make it new,” focusing on modes of innovation and experimentation that are the hallmarks of modernist as well as postmodernist British fiction. We will study the experimental, avant-garde impulse that manifests itself in the themes and techniques of key twentieth-century texts, relating that impulse to questions about the nature of identity, the role of gender and class in constituting the modernist and postmodernist subject, the limits of knowledge, and the socio-cultural functions of literature itself. We will also consider counter-trends—currents of traditionalism that coincide with, and help throw into relief, the impulse to innovate.

ELIT 420 - Absürd Edebiyat
Varoluşçuluk, absürd felsefesi, edebi örnekler

ELIT 427 - Karşılaştırmalı Edebiyat
Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa hikayelerinden geniş bir seçki

ELIT 429 - Edebiyat ve Şehir
William Blake, William Wordsworth, Arthur Rimbaud, Peter Ackroyd, James Joyce, Thomas Mann, Hart Crane, Carl Sandburg, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Pamuk, Italo Calvino and Salman Rushdie.

ELIT 430 - Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Ataerkil Sistem, Feminizm

ELIT 433 - Film Çalışmalarında Konular: Mizah
İngiliz sinema ve televizyon dizilerindeki mizah kavramını sosyal, kültürel, politik ve psikolojik açılardan inceleyen öncü filmler ve televizyon dizilerinden oluşan bir seçki.

ELIT 437 - Psikoloji ve Edebiyat
Öyküleri Freud ve Jung'un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Bilgisayar ağları ve iletişim. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.