İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Müfredatı (2016-2017 Güz Döneminden itibaren)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 101 İngiliz Edebiyat Tarihi I
3
0
3
7
ELIT 103 Edebiyat Terimleri ve Akımları
3
0
3
7
ELIT 105 Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım
3
0
3
7
ELIT 107 İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I
3
0
3
4
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
3
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
Toplam
15
2
17
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 102 İngiliz Edebiyat Tarihi II
3
0
3
7
ELIT 104 Mitoloji ve Destan Geleneği
3
0
3
7
ELIT 106 İngiltere'nin Kültürel Tarihi
3
0
3
7
ELIT 108 İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II
3
0
3
4
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
Toplam
17
0
17
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 203 Tiyatro Yazınına Giriş
3
0
3
5
ELIT 205 Çeviri I
3
0
3
5
ELIT 207 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı
3
0
3
6
ELIT 209 Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı
3
0
3
5
GE1 Genel Seçmeli
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 204 Shakespeare I
3
0
3
5
ELIT 206 Çeviri II
3
0
3
5
ELIT 208 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
3
0
3
6
ELIT 210 Neoklasik Edebiyat
3
0
3
5
GE2 Genel Seçmeli
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 301 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
3
0
3
6
ELIT 303 Çağdaş Tiyatro Yazını
3
0
3
5
ELIT 305 Shakespeare II
3
0
3
5
GE3 Genel Seçmeli
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 302 On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı
3
0
3
6
ELIT 304 Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri
3
0
3
5
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 401 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri
3
0
3
7
ELIT 403 Edebi Teoriye Giriş
3
0
3
7
ELIT 405 Seminer
3
0
3
5
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 402 Yirminci Yüzyıl Romanı ve Çağdaş Roman
3
0
3
7
ELIT 404 Modern Edebi Teori ve Eleştiri
3
0
3
7
ELIT 406 Dönem Projesi
3
0
3
5
GE1 Genel Seçmeli
3
0
3
4
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30


Müfredat Toplamı
140
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ELIT 201 Ortaçağ ve Rönesans İngiliz Edebiyatından Seçkiler
3
0
3
5
ELIT 202 17.-18. yy.İngiliz Edebiyatı'ndan Seçmeler
3
0
3
5
ELIT 211 Bilim Kurgu ve Fantazi
3
0
3
5
ELIT 212 Öykü
3
0
3
5
ELIT 213 Öykü
3
0
3
5
ELIT 314 Seyahat Edebiyatı
3
0
3
5
ELIT 318 Gotik Geleneği
3
0
3
5
ELIT 322 Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık
3
0
3
5
ELIT 323 Şiirde Belli Başlı Temalar
3
0
3
5
ELIT 324 Major Topics in Literature: Rewriting
3
0
3
5
ELIT 331 Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması
3
0
3
5
ELIT 333 Amerikan Tiyatro Yazını
3
0
3
5
ELIT 334 Amerikan Edebiyatı
3
0
3
5
ELIT 336 Drama ve Performans
3
0
3
5
ELIT 339 17.yy İngiliz Şiiri
3
0
3
5
ELIT 412 Sömürge sonrası Edebiyatı
3
0
3
5
ELIT 415 Kadın Yazarlar
3
0
3
5
ELIT 420 Absürd Edebiyat
3
0
3
5
ELIT 427 Karşılaştırmalı Edebiyat
3
0
3
5
ELIT 429 Edebiyat ve Şehir
3
0
3
5
ELIT 429 Edebiyat ve Şehir
3
0
3
5
ELIT 430 Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat
3
0
3
5
ELIT 433 Mizah
3
0
3
5
ELIT 437 Psikoloji ve Edebiyat
3
0
3
5